MPE
Катедра "Астрономия" Физически Факултет
English Version
За нас
Архив
Публикации

Група за търсене на нови в близки галактики

Нови в M31

Архив:


MPE

M31N2004-08c 
R.A.(J2000) 00h42m42s.77 DEC(J2000) +41d15'44''.4
(Разстояние от центъра на M31 - 17”.4 W 44”.0 S)
Date (UT) 2004 08 22.031
V=17.83 (+/-0.03) mag
ATel N 330

MPE

M31N2004-09b 
R.A.(J2000) 00h42m44s.45 DEC(J2000) +41d16'10''.5
(Разстояние от центъра на M31 - 1”.6 E 1”.1 N)
Дата (UT) 2004 09 16.089
V=14.68 (+/-0.05) mag
ATel N 334

MPE

M31N2004-10a 
R.A.(J2000) 00h42m51s.98 DEC(J2000) +41d16'20''.8
(Разстояние от центъра на M31 - 115”.1 E 11”.4 N)
Дата (UT) 2004 10 09.896
V=18.72 (+/-0.05) mag
ATel N 346

MPE

M31N2005-10b 
R.A.(J2000) 00h42m41s.99 DEC(J2000) +41d18'02''.1
(Разстояние от центъра на M31 - 26”.3 W 113”.6 N)
Дата (UT) 2005 11 03.941
R=18.70 (+/-0.16) mag
ATel N 651

MPE

M31N2006-12c 
R.A.(J2000) 00h42m43s.27 DEC(J2000) +41d17'48''.1
(Разстояние от центъра на M31 - 11”.8 W 99”.6 N)
Дата (UT) 2006 12 24.685
R=19.01 (+/-0.11) mag
ATel N 973

MPE

M31N2007-06a 
R.A.(J2000) 00h41m58s.33 DEC(J2000) +41d14'10''.6
(Разстояние от центъра на M31 - 518”.5 W 117”.9 S)
Дата (UT) 2007 06 14.022
R=19.1 (+/-0.2) mag
ATel N 1112

MPE

M31N2007-07b 
R.A.(J2000) 00h42m45s.84 DEC(J2000) +41d18'02''.7
(Разстояние от центъра на M31 - 17”.1 E 114”.2 N)
Дата (UT) 2007 07 11.019
R=18.6 (+/-0.2) mag
ATel N 1139

MPE

M31N2007-11b 
R.A.(J2000) 00h43m52s.94 DEC(J2000) +41d03'36''.0
(Разстояние от центъра на M31 - 744” E 752” S)
Дата (UT) 2007 11 06.809
R=19.7 (+/-0.2) mag
ATel N 1267

MPE

M31N2007-11g (спектроскопично потвърдена променлива от тип Мира  ATel N 1851)
R.A.(J2000) 00h44m15s.88 DEC(J2000) +41d13'51''.1
(Разстояние от центъра на M31 - 1032”.3 E 137”.4 S)
Дата (UT) 2007 11 28.716
R=18.73 (+/-0.05) mag
ATel N 1312

MPE

M31N2007-11f 
R.A.(J2000) 00h41m31s.52 DEC(J2000) +41d07'13''.1
(Разстояние от центъра на M31 - 820”.8 W 535”.4 S)
Дата (UT) 2007 11 28.716
R=17.84 (+/-0.03) mag
ATel N 1312

MPE

M31N2008-05d 
R.A.(J2000) 00h44m01s.86 DEC(J2000) +41d04'24''.2
(Разстояние от центъра на M31 - 874” E 704” S)
Дата (UT) 2008 05 28.040
R=19.6 (+/-0.2) mag
ATel N 1563

MPE

M31N2008-06a 
R.A.(J2000) 00h42m37s.67 DEC(J2000) +41h12'29''.4
(Разстояние от центъра на M31 - 175” W 219” S)
Дата (UT) 2008 09 01.039
R=18.7 (+/-0.1) mag
ATel N 1687

MPE

M31N2009-02a 
R.A.(J2000) 00h43m43s.85 DEC(J2000) +41d36'39''.9
(Разстояние от центъра на M31 - 671” E 1231” N)
Дата (UT) 2009 02 06.799
R=17.20 (+/-0.03) mag
ATel N 1927

MPE

M31N2009-06c 
R.A.(J2000) 00h42m33s.92 DEC(J2000) +41d15'52''.9
(Разстояние от центъра на M31 - 117” W 15.6” S)
Дата (UT) 2009 06 21.019
R=18.66 (+/-0.09) mag
ATel N 2090

MPE

M31N2009-08e 
R.A.(J2000) 00h42m36s.23 DEC(J2000) +41d18'01''.6
(Разстояние от центъра на M31 - 92” W 113” N)
Дата (UT) 2009 08 25.896
R=18.95 (+/-0.26) mag
ATel N 2176

MPE

M31N2011-01c 
R.A.(J2000) 00h41m46s.28 DEC(J2000) +40d50'11''.4
(Разстояние от центъра на M31 - 654''.4 W 1557''.1 S)
Дата (UT) 2011 01 27.741
R=17.76 (+/-0.03) mag
ATel N 3128

MPE

M31N2011-05a 
R.A.(J2000) 00h42m43.54s DEC(J2000) +41d16'37''.6
(Разстояние от центъра на M31 - 8''.8 W 29''.1 N)
Дата (UT) 2011 05 30.033
R=18.65 (+/-0.10) mag
ATel N 3388

MPE

M31N2011-10b 
R.A.(J2000) 00h45m02.36s DEC(J2000) +41d14'39''.8
(азстояние от центъра на - 1556''.3 E 88''.7 S)
Дата (UT) 2011 10 04.77
R=20.03 (+/-0.15) mag
ATel N 3669

MPE

M31N2011-10d 
R.A.(J2000) 00h42m55.78s DEC(J2000) +41d17'52''.6
(Разстояние от центъра на M31 - 129.2'' E 104.1'' N)
Дата (UT) 2011 10 19.93
R=16.553 (+/-0.028) mag
ATel N 3693

Последна промяна: 21-10-2011